IMG_8764_resized.png

Doelstellingen

 

RSIN/Fiscaal nummer 817056105

 

De KBO Heerlen-Stad is een levendige vereniging die volledig in het teken staat van Senioren.

Door het organiseren van vele activiteiten per jaar lukt het ons om goede contacten te onderhouden met onze leden.

De KBO Heerlen-Stad heeft 270 leden.

 

Doelstelling KBO Heerlen-stad.

 

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO Heerlen-Stad) is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. er worden activiteiten ontplooit die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

 

 

 

KBO Heerlen-Stad acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder lid worden en het nut van de organisatie inzien. Mede door  samenwerking met anderen -zonder wie dan ook tekort te willen doen- kunnen we deze belangen steeds beter behartigen