IMG_0713_nieuw.png

Beleidsplan

Beleid

 

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is het voornaamste aandachtspunt (speerpunt van beleid) de zorg voor het in voldoende mate beschikbaar zijn van voorzieningen op het terrein van cultuur, dienstverlening, (gezondheids-)zorg, sport, veiligheid, vervoer, welzijn en wonen.

 

 Beloningsbeleid

 

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO Heerlen-stad) kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de vereniging, behalve een onkosten vergoeding voor gemaakte kosten.

Bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen betaling voor hun inzet.